UuȢ v AZAiv ge ESAi UjP z.

1)    R êU/guU:

 

P.A

êU/gu

dj Az CPj (z)

E-ï/ƨʯ AS

QAi

CgĪ zRwU

Į, Aiizzg Ezݰ

1.    ĺv UA gAi Ut GzU Svj Aid

1

Ƹ GzU an

AZw CȢ CPj (rM)/U AZAiwAi PAiz

www.panchamitra.kar.nic.in F ɨ z iw sz.

U AZAiwAi .r.M gg CfAiģ Pjz Az 15 zƼU GzU anAiģ vjĪz

Ut zñz U AZAiwAi i UVgP

E

2

CPı Pư PPjAz PɮPV rP

AZw CȢ CPj (rM)/U AZAiwAi PAiz

www.panchamitra.kar.nic.in F ɨ z iw sz.

U AZAiwAi .rM gg Pɮz rP Cf Pjz Az 15 zƼU Pư PPjU Pư GzU qĪz

CPv JA.f.J.Dg.E.f.J GzU an AgĪ J Ut PlAU

E

3

PAzPgv/zg

f AZAiwAi R PAiP CPjU U f AZAiv f Aid wAi z PAiz

http://164.100.80.171/zpportal/

F ɨ z iwAi sz.

R PAiP CPjU zg 30 zƼU êj ir zgzgjU P Ag qĪz

Aiiz UjPg

E

2. Ut fêåAi CAii

1

Ļ -Ai UAUU r Aizs

AZw CȢ CPj (rM)/U AZAiwAi PAiz

www.panchamitra.kar.nic.in F ɨ z iw sz.

CfAiģ J.Dg.J.JA iUaUAi rM jð PAiP CPjAi CĪz qAiĪz.

Uv ƣAiİ CfAiģ Czg wgĪ zRUAU vPz.

E

3. U AZw

1

Pg zsgu nAi zu

AAzsl U AZAiwAi AZAiw CȢ CPj

www.panchamitra.kar.nic.in F ɨ z iw sz.

1.    ƣ-1 g CfAiģ Pjz Avg nø AZAiwAi Plu sPz PnĪz. wAiģ vP AZAiwAi PAiuPjAiĪjU vïgjU, Ug Aid CPjU v CfzgjU PĻĪz.

2.   /DPåuU 30 U CP qĪz.

3.   DPåu gzݰ, U AZw sAiİ ArĪz.

4.   AZAiwAi CĪz qz Avg mõ jfg Sv zuɪir AAzsl vjU zsgu Aiİ zĹ, CfzgjU vjU zsgu nAi Gzv sU qĪz.

1.    Plq/ñU AS

2.   DAi iPg ɸg

3.   ZP̧A g

4.   vjU zsgu AS

U AZAiwU izj GU ƮP Urz Į

2

Plq ʸɣ

AAzsl U AZAiwAi AZAiw CȢ CPj

www.panchamitra.kar.nic.in F ɨ z iw sz.

1.    7 z PAiģ r AAzsl֪jU nø qĪz.

2.   zRU jî U DPåuU Azݰ CU jUt

3.   U AZAiwAi i sU ArĪz.

4.   sAi tAizAv Plq ʸɣ q P Īz.

1.    ܼz P

2.   Plqz ܣ vjĪ sƫAi ñz PAiAU Plqz ð P.

3.   ܼ PȶAivg GzñPV jv Uƽzݰ Czg Dzñz w.

4.   Plqz ģg gZAi Pgt guAiiz, vjU gâ v Plqz P.

5.   AAzsl zñP CUtV DAii ESU gPu v/MU v.

U AZAiwU izj GU ƮP Urz Į

 

 

 

 

 

 

3

i ʸɣ (td ʸɣ)

AAzsl U AZAiwAi AZAiw CȢ CPj

www.panchamitra.kar.nic.in F ɨ z iw sz.

1.    CfAiAU gU Į, Cf Pjz Avg Į̪ CfzgjAz qAiįUĪz.

2.   zRU jðz Avg ܼ jî iqĪz.

3.   vS g U AAzsl zPU v ۪Aiģ U AZwAi Az CĪzUV ArUĪz.

4.   U AZAiwAi wêizAv gUAiģ qUĪz.

1.    g/Gz gAgĪ Plqz iPvP AAz zRw. (Plqz vjU gâ t v)

2.   rU PlqVzݰ rU Pgg/ø zrPv w

3.   ۪vg GzñP sƫ jwz U zRw

4.   AAzsl ESU gPåu v/Adgw v

U AZAiwU izj GU ƮP Urz Į

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

U ʪ u

AAzsl U AZAiwAi AZAiw CȢ CPj

www.panchamitra.kar.nic.in F ɨ z iw sz.

1.    Cf Pjz Avg ܼ jî iqĪz.

2.   ܼ jî Avg U ʪ uU P P Īz

E

U AZAiwU izj GU ƮP U rz Į

5.

dUtw, ɼUtw, eĪg Utw, qv gSVAv PɼVgĪ QUU AAz z۪dU v U AZAiwAz PqAiĪV Pz Evg z۪d EvU qĪz.

AAzsl U AZAiwAi AZAiw CȢ CPj

www.panchamitra.kar.nic.in F ɨ z iw sz.

CfU jð Cz jAiiVzݰ Pw qĪz U Uv Į w wĪz

ƣ-8 g Cx ֪V gtU ƮP rz Cf

U AZAiwU izj GU ƮP U rz Į

6

JAU gPåu it v

AAzsl U AZAiwAi AZAiw CȢ CPj

www.panchamitra.kar.nic.in F ɨ z iw sz.

1.    Cf Pj, gPåu it vP AUqV d qz Pw v qĪz-ƣ9(1)

2.   7 U nø C Vz Avg zRU jðĪz.

3.   U AZAiwAi CĪzUV ArĪz.

4.   U AZAiwAi tAizAv J.M. q rM P dgVĪz.

1.    vjU zsguAi w

2.   vjU w gâ.

3.   Plq gU P

4.   P PgAz zv AP P rgĪ CAzf P.

U AZAiwU izj GU ƮP U rz Į

7.

CȢ AidUrAiİ PAizPV E-w

AAzsl U AZAiwAi AZAiw CȢ CPj

www.panchamitra.kar.nic.in F ɨ z iw sz.

1.    CĵףUƽz PAiU gU PbjAi zRUAz/AZwAi qgUAz jî iqĪz.

2.   AAzsl Pg CAzg vP AZw/f AZwUAz CĪz qz Cz qUq iqĪz.

PUj tUAq Avg Z AiĪUAi Pqv jî ir AAzsl֪jU t w iqĪz.

U AZAiwU izj GU ƮP U rz Į

8.

ƣ 9 g wAiģ qĪz

AAzsl U AZAiwAi AZAiw CȢ CPj

www.panchamitra.kar.nic.in F ɨ z iw sz.

1.    Uv ƣAiİ zRUAU CfAiģ qAiĪz.

2.   zRU jî

3.   Į w wĪz.

4.   ƣ-9 g wAiģ qUĪz.

1.    Uv ƣAiİ Cf P.

2.   Pg wgĪ gâAiģ Uw۸P.

U AZAiwU izj GU ƮP U rz Į

9.

ƣ 11J v 11 g wAiģ qĪz.

AAzsl U AZAiwAi AZAiw CȢ CPj

www.panchamitra.kar.nic.in F ɨ z iw sz.

1.    Uv ƣAiİ zRUAU CfAiģ qAiĪz.

2.   zRU jî

3.   Į w wĪz.

4.   ƣ-11J v 11 g wAiģ qĪz.

1.    Uv ƣAiİ Cf P.

2.   Pg wgĪ gâAiģ Uw۸P

U AZAiwU izj GU ƮP U rz Į

4    Ѫ WlU CȢ Aid

1.     

v sƸg AgPu ZlĪnPU-AZ mgɹAU, dã vl iqĪz, vq CuPl, z, Pȶ Aq, wgUĪU, AzgU Īz

F PɼPAq fU f dAiģ CȢ CPjU

zQt Pq

 

 

9480838800

dwdodkmangalore@yahoo.in

dAiģ CȢ ESɬAz Ugwl dAiģ zñU, C dAiģ w, Pzgg UA Pr P QAiiAidAiģ vAiijUĪz. v DyP z vUzPƼPz PUjU v sĨsU U sAi ƮP DAi iqUz.

 

w dAiģ zñAz Az P QAiiAidAiģ f AZAiwAiİ PrPj, PAz Pgz Aid DAiUP gdz UuȢ v AZAiv ge ES ƮP PĻUĪz.

QAii AidAiİgĪ PUjU iv vUzPƼUĪz. PUj U AiQP sĨsU U sAi SAvg DAi iqUĪz.

 

F AidAi sĨsU, t U Cw t qĪzggVgP. dã zRw (RTC, t Evg) gvg ɸjz, Pz g U F AidAir Aiiz ˮs Aggz.

E

2.    

Cgt Ai: Cgƥz U AgPu iqĪz, qĪzgg dãU g, g NP gU qĪz, gl zU CPƮz gU gvg dãģ ɼɸĪz.

 

 

 

3.    

vlUjP Ai: gĥAiP sƫAiģ vlUjP sƫAiģV jwĪz. ļAiizsjv ɼU Mt sƫAiİ ɼɸĪz, t VqUz-l, i, UgU gvg dä qĪz.

 

 

 

4.    

vU vĪ/PĸAPU it- Ut sUz Eeg zñ Cx aP UgĪ d zñUU AP MzV vUĸvĪ/PĸAPU Īz.

 

 

CĪâv QAii AidAi PUjU f dAiģ CȢ ESAi Evg AAz ESAi AiUzAU PAiiĵף iqUĪz.

AiQP sĨsU U:

q U sgv ĻAijU Dzv qUĪz.

 

sgv ssU J an AgP.

 

5.    

sgv q PlAUU fêåAi ZlĪnPU- EjU Vjgd Pý vgu/ưU AiAvU vgu/gUɮz Qm vgu/eĪgU DgU vu g DAid, A v PrU PtP.

 

 

 

 

 

6.    

Gvz v Cw aP GzU: zs ɼU ɼAiĮ v AiĪ UƧg vAiijĪ U iw vjĪz/vPv DAifĪz.

 

 

 

 

 

5 Ut g ggd

1.     

 

1

PrAiĪ j u

AAzsl U AZAiwAi AZAiv CȢ CPj

www.panchamitra.kar.nic.in F ɨ z iw sz.

U AZAiwAi CȢ CPjgg P Aid v AZAiv ge CAiĪz PAiZlĪnP PAiģAi P P.

Pgtz zg Cf/ģ

E

2.   22

ģUU g AP

AAzsl U AZAiwAi AZAiv CȢ CPj

www.panchamitra.kar.nic.in F ɨ z iw sz.

U AZAiwAi CȢ CPjgg P Aid v AZAiv ge CAiĪz PAiZlĪnP PAiģAi P P.

PAzAi gâ v g APPV Cf

U AZAiwAi tAizAv Urz Į/Pgz O&M wAiģAi

6 Īt UzAi Aid

1.     

DAiAiiz UU Urz Czz wAiƼU

 

 

g it: UzƼU PAQm g it iqĪ ƮP dPg NqlP CPƮ iqĪz.

 

ZgAr it: PAQm ZgArU it ir Z jg PqĪz,

 

 

ïg zv å CrP: zv Cs V ïg ƮP â åUG CrPqĪz.

 

CAUr Plq: DAiAiiz Uz CPzݰ CAUr Plq Īz.

 

W vd êj: Uz P u ir Gv۪ jg PqĪz.

 

vgw: Uz gzV AiĪP AiĪwAijU PAlg/ƨʯ jj Evg vgw qĪz.

1.    R PAiP CPjU, f AZAiv,

2.   ܥP zPg (KRIDL)

3.   R EAfAig (PRED)

4.   CPP EAfAig (PRED)

5.   PAiP EAfAig (PRED)

f lz PAzPgv AiU f AZAiv R PAiP CPjU Īg. Cg iwAiģ ESAi ɨ m

www.rdpr.kar.nic.in http://164.100.80.171/zpportal/

g sz.

 

 

gd/v/sVAi lU Evg CPjU iwAiģ CħAzs-1 g rz.

UU DAiAiģ DAii zss Pvz Pg sgAv qz f G۪j ag CĪzAiAU DAi iqUĪz.

 

DAiAiiz UU CP Ʈsv PAiU U P qɹ PUjU UgwĪz.

 

PUjU Ugw QAii Aid vAiijĪz U zj AidU U sɬAz CĪz qAiĪz.

 

CĪâv QAii AidAiAv CĵףPjUAz Uv PwAiƼU CĵףUƽ dg GAiúP MzVĪz.

UU DAi iq d ASAiģ DzsgVlPƼz

 

vgw qAiĪ CsyUAz ew, DzAi, J Ev zRwU qAiĪz.

 

 

Plq it iqĪ Azsz U AZAiwUAz ñP AAzslAv zRwU qAiĪz.

EgĪŢ

UuȢ v AZAiv ge ESAi UjP z

2)   êU Utl

P.A

ê/PAiZlĪnP

Aiı ZPU

êU Utl

it

zvA (Data) Ʈ

1.    ĺv UA gAi Ut GzU Svj Aid

 

 

1

Ƹ GzU an

Ƹ GzU an Pj Pjz CfU Q vjz Ml GzU anU AS

U AZAiwAi .r.M gg CfAiģ Pjz Az 15 zƼU GzU anAiģ vjĪz.

AS

JA.L.J v P Alg Pg U swPV

 

 

 

2

CPı Pư PPjAz PɮPV rP

PɮPV rP z Ml PlAU Q Pư GzU MzVz Ml PlAU AS

U AZAiwAi .r.M gg Pɮz rP Cf Pjz Az 15 zƼU Pư PPjU Pư GzU qĪz.

AS

JA.L.J v P Alg Pg

 

 

3

PAzPgv/zg

Pjz Ml zgU Q êj irz Ml zgU AS

R PAiP CPjU zg 30 zƼU êj ir zgzgjU P Ag qĪz.

AS

JA.L.J v P Alg Pg

 

 

 

 

P.A

ê/PAiZlĪnP

Aiı ZPU

êU Utl

it

zvA Ʈ

2.    gAi Ut fêåAi CAii

1

Ļ Ai UAUU r Ai zs

Pjz Ml CfU Q CAwĪV CĪzUAq AidAi s qz Ai UAU AS

30 U

AS

U AZwAiİ gU.

3.   U AZAiw

1

Pg zsgu nAi zu

Cf qz APAz PAizgU vUzPƼ CAzd U

45

U

U AZAiw

2

Plq ʸɣ

Cf qz APAz PAizgU vUzPƼ CAzd U

60

U

U AZAiw

3

i ʸɣ (td ʸɣ)

Cf qz APAz PAizgU vUzPƼ CAzd U

45

U

U AZAiw

4

U ʪ u

Cf qz APAz PAizgU vUzPƼ CAzd U

07

U

U AZAiw

5

dUtw, ɼUtw, eĪg Utw, qv gSVAv PɼVgĪ QUU AAz z۪dU v Ev qĪz.

Cf qz APAz PAizgU vUzPƼ CAzd U

30

U

U AZAiw

6

JAU gPåu it v

Cf qz APAz PAizgU vUzPƼ CAzd U

45

U

U AZAiw

7

CȢ AidUrAiĮ PAizPV E-w

Cf qz APAz PAizgU vUzPƼ CAzd U

15

U

U AZAiw

8

ƣ 9 g wAiģ qĪz

Cf qz APAz PAizgU vUzPƼ CAzd U

03

U

U AZAiw

9

ƣ 11 g wAiģ qĪz

Cf qz APAz PAizgU vUzPƼ CAzd U

03

U

U AZAiw

4.   Ѫ WlU CȢ Aid

1.

Pȶ U sƸg AgPu PAiP Pȶ Aq, AzgU it, jmAm Ev

PUj gAĪAv AiQP/zAizjAz Cf PwAiiz APAz dã CȢ v vq CuPl ĪgU

72

U

CĵףPjU gAiģAi (f fAiģ CȢ CPj/vP dAiģ CȢ CPj)

2.

Cgt: Cw gz VqU vU AgQĪz, gvg ɮz U Cgt zñU g NP, A VqU ɼɸĪz sĨsU U Ut dãU z. U ê, EvUU CgĪ VqU ɼɸ GvfĪz.

PUj gAĪAv AiQP/zAizjAz Cf PwAiiz APAz U vguAiiUĪgU

45

U

CĵףPjU gAiģAi (f fAiģ CȢ CPj/vP dAiģ CȢ CPj)

3.

vlUjP (s qĪ U vgu , j, QZ Qm GAiUP gz dã vlUjP iq jw Czg t qĪAv U CAzg l, i, UqA EvU ɼɸ GvfĪz.

PUj gAĪAv AiQP/zAizjAz Cf PwAiiz APAz v ɼU v t VqU U vguAiiUĪgU90

60

U

CĵףPjU gAiģAi (f fAiģ CȢ CPj/vP dAiģ CȢ CPj)

4.

Ut AP MzV: PĸAP, QAr CuPl, vU vĪ

PUj gAĪAv AiQP/zAizjAz Cf PwAiiz APAz PUj gAĪAv zAizjAz Cf Pw APAz, PĸAPU it iqĪgU

90

U

CĵףPjU gAiģAi (f fAiģ CȢ CPj/vP dAiģ CȢ CPj)

5.

sgvjU U J PlAUU fêåAi ZlĪnPU - ĸAUå, Pý PtP, ʣUjP, eã PtP, A PtP, Pj PtP, gUɮ iV Qm, ưU AiAv vgu

PUj gAĪAv AiQP/zAizjAz Cf PwAiiz APAz PUjU AAzAv fêåAi ZlĪnPAir ưU AiAv/PýU Ev vguAiiUĪgU

45

U

CĵףPjU gAiģAi (f fAiģ CȢ CPj/vP dAiģ CȢ CPj)

6.

ɼ vPv, U ê CȢ, AiĪ UƧg, eĪgU ɯ PA

PUj gAĪAv AiQP/ zAiĢAz Cf PwAiiz APAz CfzgjAz Cf PwAiiz APAz vPvAiģ PƼgU

30

U

CĵףPjU gAiģAi ( f dAiģ CȢ CPj/vP dAiģ CȢ CPj)

5.    Ut g ggd

1.

PrAiĪ j u

Cf/zg Pjz Avg êj irz CfU AS

30 U

AS

AZAiv ge AU g

2.

ģUU g AP

Cf Pjz Avg êj irz CfU AS

15 U

AS

AZAiv ge AU g

 

6.    Īt UzAi Aid

 

DAiAiiz UU Urz Czz wAiƼU

UU DAi tUAq Avg U s, CAzd l vAiijP, mAqg QAi Ev MUAqAv PUjU DAiAiiz UU Av AvV Cĵ֣UƽUĪz.

60 (g. 2 PnvPz PUj)

90

(g. 2 PnVAvaѣ PUj)

U

U s qAiĪ U iw, U s q, CĪâv CAzd n, mAqg CZ, UwUzgg DAiAi PAiizñ, Cv ĸP, Ar mq, jPu g, Utlz jP g, bAii avU, PAi g U vgw qzjAz iw Ev.

1

g it:

UzƼU PAQm g it iqĪ ƮP dPg NqlP CPƮ iqĪz

UzƼV itUAq gU dPjU GAiUP PUƽĪz

120 (ļU gvĥr)

U

 

2

ZgAr it:

PAQm ZgArU it ir Z jg PqĪz

UzƼV itUAq ZgArU dPjU GAiUP PUƽĪz (z ve gUzV jz jg gPVgĪz)

120 (ļU gvĥr)

U

 

3

ïg zv å CrP:

zv Cs V ïg ƮP â åU CrPqĪz

UzƼU Crz ïg åU dPg GAiUP gwgĪz.

30

U

 

4

CAUr Plq:

DAiAiiz Uz Czݰ CAUr Plq z.

itUAq CAUr Plq Uz P̼ GAiUP gwgĪz.

180

U

 

5

W vd êj:

Uz P u ir Gv۪ jg PqĪz.

Uz P u ir Gv۪ jg PqĪz.

60

U

 

6

vgw:

Uz gzV AiĪP AiĪwAijU PAlg/ƨʯ jj Evg vgw qĪz.

vgw qz gzU AiĪP/AiĪwAigAi -GzUz vqVPArgĪz.

60

U

 

 

UuȢ v AZAiv ge ESAi UjP z

3) PAzPgvU gu

P.A

dP PAzPgv guAi CPj ɸg

AiĪt

E-ï

ƨʯ

1.    ĺv UA gAi Ut GzU Svj Aid

1

 

 

 

 

2.    gAi Ut fêåAi CAii

1

AAzsl f AZAivU Aid zPg, r.Dg.r.J

 

 

 

12

zQt Pq

0824-2220578

ceozpmlr@nic.in

9480862002

3.    U AZw

1.     

U AZAiwAi AZw CȢ CPj

AZw CȢ CPjU iwAiģ ɨm www.panchamitra.kar.nic.in g sz.

2.    

vP AZw-AiP zPg

http://164.100.80.171/tpportal/

3.    

f AZAiv-GPAiz (CȢ)

http://164.100.80.171/zpportal/

4.    Ѫ WlU CȢ Aid

1.     

f l:

.P..C zQt Pq

0824-2220578

ceozpmlr@nic.in

 

2.    

gd l:

1.    zPg, UAi v WAi, UCAge ES

2.   jAi G zPg (WAi)

 

080-22032576

 

080-22343509

 

bhoovanhalli@gmail.com

 

karwgdp@gmail.com

 

9900393090

 

9845544104

5.    Ut g ggd

1.     

AAzsl vP AZwU PAiP CPjU

18004258666

J PAiP CPjU zgt AS v E-ï U iwAiģ CħAzs-2 g Uw۹z.

 

2.    

AAzsl f AZAiwU R PAiP CPjU

iwAiģ ɨ m http://164.100.80.171/zpportal/ g sz.

 

 

3.    

zPg, PlP gd g ggd v ʪ A (KRWSSA)/Ut g ggd

Pbj zgt AS: 080-2340655/22032235

swsmrdpr@gmail.com

Dirrwsgok.nic.in

9483500100

6.    Īt UzAi Aid

1.

f lz f AZAiv R PAiP CPjU f lz PAz PgvU C u CPjUVzg.

iwAiģ ɨ m http://164.100.80.171/zpportal/ g sz.

 

 

2.

gd lz

1.    zPg (UAi v WAi), UuȢ v AZAiv ge ES.

2.   R EAfAig, AZAiv ge EAfAijAU ES

3.   ܥP zPg, P.Dg.L.r.J

 

080-22032576

 

 

 

 

080-23460448

 

 

080-22865037

 

bhoovanhalli@gmail.com

 

 

 

 

cepred09@gmail.com

 

 

ddworkskridl@gmail.com

 

9900393090

 

 

 

 

9449599402

 

 

9448126246

3.

v lz

CPP EAfAig, AUg v

0824-2451681

se-pred-kadkmg@kar,nic.in

949599413

4.

sU lz

iwAiģ CħAzs-3 g Uw۹z.

 

 

 

 

UuȢ v AZAiv ge ESAi WjP z

zsg n

P.A

zsg

1

PlPz Ut zñzgĪ eU

2

AZAiv ge AU

3

PlP Pgz Evg ESU

4

sgv Pgz AvAiU

5

Azs v vgw AU wU

6

Pgz KeɤU wU

7

Pgvg AU/ Ai AU wU

8

ESAi CPjU v A

 

UuȢ v AZAiv gghi ESAi UjP z

dj PAzU v Cã AU

 

P.A

dj PAzU v Cã AU

g zgt AS

E-ï

ƨʯ AS

1

DAiPg, UuȢ

080-22384574

080-22032238

munish.moudgil.ias@gmail.com

nrega-ka@nic.in

9480866666

Por AS: 210, 3 Um, 2 ĺr, Īr Plq, AUg-56001

2

PlP Ut Ʈ PAi CȢ A

080-22879900

madkridl@gmail.com

9663155595

UuȢ s, 4 v 5 ĺr, DAzg v, AUg-9

3

Cݯ fg gd UuȢ A, ʸg

0821-2520906

anssird@rediffmail.com

9480850101

Cݯ fg gd UuȢ A, vĺ g, ʸg-570011

4

AZAiv ge EAfAijAU ES

080-28015401

cepred09@gmail.com

9449599402

UuȢ s, 2 ĺr, DAzg v, AUg-9

5

PlP gd Ut g CȢ A

080-22879900

080-22861964

coo.krrda.karbng@nic.in

9449599401

UuȢ s, 3 ĺr, DAzg v, AUg-9

6

ĺv UA zòP Ut EAzs v CȢ A

080-23626359

mgrired@hotmail.com

9449816126

ĺv UA zòP Ut EAzs v CȢ A, gAg g, dPg, AUg-64

7

eʫP EAzs Aq

080-23568199

pschairmanbiofules@gmail.com

9448511911

A. 116, 8 Cqg, gʯ iAvg g, PĪig Pȥ Ѫ, AUg-20

8

CAii zPg, PlP gd Ut fêåAi Azs AW

080-22534800

nrlmkarnataka@gmail.com

9483500100

A.1 145 mï, E sAn g, AUg-01

 

 

UuȢ v AZAiv ge ESAi UjP z

êAi Z jPU

P.A

ê qAiĪjAz jQzz CAU

1

UjPg Uv ƣAiİ Cx ֪V PʧgtU ƮP CfU CĪzUV Īz.

2

AZAiv ge AU zvA ESAi AZvAvz (www.panchamitra.kar.nic.in) v g AidU ɨ m RgV U Uv Aiz EAPgĪz.

3

 

ESAi PAiZlĪrPU gz iwAiģ qAiĮ ESAi ɨ m ww.rdpr.kar.ni.in C qĪz.

4

PAz PgvU zRwUV DfP PAz PgvU CPjAiģ AQĪz.